Sökning: "Margaretha Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Margaretha Andersson.

 1. 1. Socionomen - den hjälpande handen : En kvalitativ undersökning kring hur yrkesverksamma socion o mer förstår sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Bjurberg; Anna Margaretha Charlotta Engblom; [2018]
  Nyckelord :experiences; personal traits; work tasks; reflexivity; profession role; professional identity; erfarenheter; personliga egenskaper; arbetsuppgifter; reflexivitet; yrkesroll; yrkesidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Jessica Bjurberg & Anna Engblom Title: Social Worker – the helping hand A qualitative study how active social workers experience their professional identity. Supervisor: Mikael Sandgren Assesor: Janicke Andersson The purpose of our study was to investigate how active social workers experience their professional identity. LÄS MER

 2. 2. Norm- och kultur konflikter : En studie om hedersrelaterat våld ur ett rättssociologiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Agneta Ahlberg; Margaretha Andersson; Elisabeth Bergqvist; [2005]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld; hedersmord; kulturkonflikter; normer; lagar; kvinnor; genus; socialtjänst; rättssociologi; Social and welfare law; Socialrätt; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hedersrelaterat våld ur ett rättssociologiskt perspektiv, där vi fokuserar på den samhälliga normen kontra den rättsliga. Vår övergripande forskningsfråga är skillnaderna mellan östs synsätt att se på hedersrelaterat våld mot västs. LÄS MER

 3. 3. Barnens Rätt - en undersökning om vilka rättigheter ett barn har till en tryggare skolgång och hur de politiska besluten påverkar dessa rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Margaretha Andersson; [2005]
  Nyckelord :barns rättigheter; politiska beslut; skolgång; rättssociologi; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen redogör för vilka problem skolan kan stötta på när pengar är viktigare än barnens rättigheter.... LÄS MER