Sökning: "Margarita Kozlov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margarita Kozlov.

  1. 1. Russia and the WTO : Russia's Case Against the EU Concerning the Third Energy Package

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Margarita Kozlov; [2016]
    Nyckelord :WTO; Dispute Settlement; GATS; Russia; Energy; Natural Gas;

    Sammanfattning : .... LÄS MER