Sökning: "Margit Bönnemark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Margit Bönnemark.

 1. 1. Spridningen av tamkatten i Sydskandinavien : Ett bidrag till undersökningen av romaniseringen av Sydskandinavien under äldre järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Margit Bönnemark; [2020]
  Nyckelord :domestic cats; Romanization; Southern Scandinavia; dispersal of animals; the Early Iron Age; tamkatten; romanisering; Sydskandinavien; spridningen av djur; tidig järnålder;

  Sammanfattning : A number of phenomena, such as new ways of farming, new crops and new domestic animals, derived from the Roman Empire during the Roman Iron Age. In this study, an attempt is made at describing the dispersion of the domestic cat to and in Southern Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. Binamn i det forntida Egypten : En undersökning av personnamn, särskilt rn nfr, under Gamla riket, Förstaintermediet och Mellersta riket samt under Senperioden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Margit Bönnemark; [2017]
  Nyckelord :Name s of private individuals; biname s ; rn nfr; rn nḏs; rn ˁȝ; Old Kingdom; Late Period; nicknames;

  Sammanfattning : In Ancient Egypt, names were very important, in this life and the next. Gods had a multitude of names, and kings were usually given five names, but also private individuals could have several names, given at birth or later. One of these names was called rn nfr (the good name), and it was especially prevalent during the Old Kingdom. LÄS MER