Sökning: "Margita Uggla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Margita Uggla.

  1. 1. Uppföljning av anställda inom högteknologisk verksamhet som sökt FHV för stressreaktion

    L3-uppsats,

    Författare :Margita Uggla; [2003]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : En stor del av det höga antalet långtidssjukskrivna utgörs av personer drabbade av stressrelaterad psykisk ohälsa. På vår företagshälsovård som betjänar anställda inom IT- och högteknologisk verksamhet fördubblades antalet besök för stressrelaterade symtom mellan 2001 och 2002. LÄS MER