Sökning: "Mari Arnevall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mari Arnevall.

  1. 1. Effekter av apnéträning på andhållningskapacitet, mjälteskontraktion, dykrespons och simprestation hos simmare

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mari Arnevall; Cecilia Vollan; [2008]
    Nyckelord :andetag; apné; mjälteskontraktion; simning;

    Sammanfattning : Studien hade två huvudsyften: 1) att undersöka simmares mjältesvolym, mjälteskontraktion och dykrespons; 2) att utreda huruvida 2 veckors apnéträning kan sänka antalet andetag och förbättra simprestation, t.ex. genom att förbättra mjältesrespons och dykrespons. LÄS MER