Sökning: "Mari Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Mari Liu.

 1. 1. Ohälsa hos transpersoner, behandlingsbar med KBT? : Pilotstudie av en KBT-intervention baserad på minoritetsstressmodellen och dess effekt på oro, självmedkänsla och smärtpåverkan hos transpersoner.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Lisa Engberg; Mari Sundberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transpersoner har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa, vilket är väldokumenterat i forskningen. Det finns även studier som tyder på att transpersoner upplever mer muskuloskeletala smärtproblem. LÄS MER

 2. 2. ResDL : Att utveckla ett digitalt bibliotek

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mari Jenn Barcebal Cabalquinto; Isak Horvath; Tamara Juric; Lukas Moe; Albin Persson; Wilmer Segerstedt; Lukas Ström; Daniel Wendin; Mohamed Abdulnassir; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av ett digitalt bibliotek åt företaget ResponsiveAB i Linköping. Resultatet blev ResDL, Responsive Digital Library, ett skalbart digitalt bib-liotek anpassat för smidig hantering av litteratur. LÄS MER

 3. 3. Cecilia Edefalk genom postmodernismens raster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Cecilia Edefalk; postmodernism; 1990s; art debate; art reviewers;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Cecilia Edefalks konstverk genom ett postmodernistiskt raster. Tre verk - En annan rörelse, In the Painting the Painting, Självporträtt - från 1990-talet undersöks avseende konstens utformning och påverkan av postmodernistiska konstuttryck. LÄS MER

 4. 4. Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ros-Mari Andréasson; [2018]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; korslimmat trä; massivträ; miljövänligt; flerbostadshus; ljudmiljö; brandsäkerhet; boendeklimat;

  Sammanfattning : I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor avbildar kvinnor : en komparativ studie avseende kvinnoporträtt av Lena Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2018]
  Nyckelord :Lena Cronqvist; Cecilia Edefalk; Sara-Vide Ericson; female portraits; gender perspective;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie där kvinnoporträtt av konstnärerna Lena Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson analyseras semiotiskt. Analyserna sker ur ett genusperspektiv i syfte att studera hur de olika konstnärerna avbildar kvinnor och vad som är utmärkande för deras gestaltningar. LÄS MER