Sökning: "Mari Rex"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mari Rex.

 1. 1. Grupphandledning av lärare : Externa handledares uppfattning om villkor för handledning i skolverksamhet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mari Rex; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”…Ja tänker hur ja lär mej” - en fenomenografisk analys av en grupp andraspråkselevers reflektioner kring fyra simuleringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mari Rex; Magnus Thomson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som lärare i svenska som andraspråk upplever vi att det finns en risk attandraspråkselever inte aktivt tränas i att reflektera. Förmågan att kunnareflektera över det man lär sig, och vidare att försöka förstå hur man lär sig, trorvi är en kunskap som andraspråkseleven inte har råd att klara sig utan. LÄS MER