Sökning: "Mari Sagli Holte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mari Sagli Holte.

  1. 1. Håndhygiene hos ansatte i barnehagen - en deskriptiv studie

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Mari Sagli Holte; [2014]
    Nyckelord :Hand hygiene; kindergarten; preschool; infection control; compliance; Håndhygiene; barnehage; førskole; infeksjonskontroll; etterlevelse;

    Sammanfattning : Bakgrunn: Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn, og den vanligste årsaken til at barn er hjemme fra barnehagen er smittsomme sykdommer. Infeksjonssykdommer er nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. LÄS MER