Sökning: "Mari Strandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mari Strandberg.

  1. 1. Upplevelser av behovet att smärtlindra små barn vid vaccination eller venprovtagning samt de metoder som används

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Mari Hällerstrand; Lisa Strandberg; [2011]
    Nyckelord :Smärtlindring; barn; procedurrelateradsmärta; vaccination; venprovtagning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barnets upplevelse av den första vårdkontakten är av stor betydelse, eftersom smärtsamma ingrepp på barn kan medföra problem vid framtida sjukvårdsbesök och kan orsaka långvarig sjukvårdsrädsla. På BVC kan procedurrelaterad smärta förorsakas vid venprovtagning eller vaccination. LÄS MER