Sökning: "Maria Älfblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Älfblom.

  1. 1. Kompatibilitet med BIM-koncept : Revit Structure 2012 och Robot Structural Analysis 2012

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Maria Fändriks Älfblom; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis deals with the compatibility between analysis software Revit Structure2012 and Robot Structural Analysis 2012. The purpose is to become more aware ofinformation management models to be compatible across different softwareapplications. LÄS MER