Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Tysta elever : vilka är de och hur kan man få dem att våga tala?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik

    Författare :Maria Ärlestig; [2005]
    Nyckelord :talträning; talängslan;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka några lärares erfarenheter av tysta elever och vad som kan göras för att få dessa elever att prata samt vad som faktiskt görs. Den metod som användes för undersökningen var kvalitativa intervjuer. LÄS MER