Sökning: "Maria Åkerstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Åkerstedt.

 1. 1. Jag syns! Alltså finns jag! : En studie i hur unga människor beskriver hur de tänker kring att synas på sociala medier.

  M1-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Maria Widoff; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktJag har i min undersökning fördjupat mig i huruvida det är viktigt för unga människor att synas i sociala medier. Jag har studerat på vilket sätt de kommunicerar och hur stor vikt de lägger vid textskapande på nätet i interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Åkerstedt; [2003]
  Nyckelord :mjölk; mastit; somatiska celler; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Today the milk production per cow is increasing but the milk delivered by the Swedish farmer contains less amounts of fat and protein than earlier. The contents have decreased since 1993. In average the milk contain 4,2 percent fat and 3,4 percent protein. Earlier the fat content in milk was important. LÄS MER