Sökning: "Maria Åström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Maria Åström.

 1. 1. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Maria Michold; Jessica Åström; [2018]
  Nyckelord :gallring; slutavverkning; fältskikt; riksskogstaxeringen; boreal skog;

  Sammanfattning : Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. LÄS MER

 2. 2. En praktik i förändring : En aktionsforskningsstudie i kollegialt arbete i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Henrikson; Katalin Mazzag Åström; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt arbete; gymnasiesärskola; aktionsforskning; fokusgrupp; läroplansreform; undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska skolor utforma ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisning med utgångspunkt i professionell kunskap och erfarenhet hos läraren. Läroplanen för gymnasiesärskolan lyfter fram kollegialt arbete som ett sätt att utveckla undervisning där kunnandet hos eleven är i centrum. LÄS MER

 3. 3. The Taco Theory : - A repeated measurement study of the effects of experiential event marketing on brand relationship quality in the FMCG industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tiffany Dosé; Alexander Åström; [2017]
  Nyckelord :Experiential Event Marketing; Brand Relationship Quality; FMCG; Offline Marketing; Brand Experiences;

  Sammanfattning : Consumer marketing scholars keenly emphasize a proposed paradigm shift toward interactive relationships and lived brand experiences. Yet, little has been done to investigate the link between the two. Until now. LÄS MER

 4. 4. Robots of the future are coming, are you ready? : A study investigating consumers' acceptance of robotics

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Wilma de Boer; Jenny-Maria Åström; [2017]
  Nyckelord :Robotics; technology acceptance; future robots; trust; innovation; UTAUT;

  Sammanfattning : Abstract Date:                                     2017/06/05 Level:                                    Master thesis in Business Administration, 15 credits Institution:                                       School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                              Wilma de Boer                                                Jenny-Maria Åström                                                   (91/10/29)                                                       (87/06/30) Title:                                      Robots of the future are coming, are you ready? Tutor:                                    Cecilia Lindh Keywords:                          Robotics, technology acceptance, future robots, trust, innovation, UTAUT Research questions:                          - How can consumer acceptance of robots be studied as an international phenomenon?                                                   - What are the implications of robot acceptance for consumers? Purpose:                             The purpose of this study is to investigate the acceptance-level internationally, because of the future increase of new technology in the form of robotics. Method:                             A quantitative research method was conducted in this study. LÄS MER

 5. 5. Fallstudien Alice : Skolans stöd till en särbegåvad elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Åström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla elever ska få det stöd de behöver i skolan för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Studien genomfördes med utgångspunkt att granska hur ett sådant stöd kan se ut och hur väl stödet fungerar. LÄS MER