Sökning: "Maria Ahlbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Ahlbäck.

 1. 1. Sonata III : fingersättning och frasering i samverkan

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Pontus Ahlbäck; [2016]
  Nyckelord :Manuel Maria Ponce; Sonata III; Sonat; gitarr; instudering; fingersättning; frasering;

  Sammanfattning : Manuel M. Ponce skrev Sonata III 1927. Ponce var startkt influerad av kompositörer som Ravel och Debussy och i Sonata III:s första sats märks detta väl. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande arbete med levnadsvanor i landstinget Västmanland : - Upplevelser av att delta i "Kom i form gruppen"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Ahlbäck; [2009]
  Nyckelord :awareness; health promotion; influence; lifestyles; motivation; hälsofrämjande; levnadsvanor; medvetenhet; motivation; påverkan;

  Sammanfattning : Hälsosamma levnadsvanor är en viktig förutsättning för att skapa en positiv hälsoutveckling och kostvanor, fysisk aktivitet och stress är faktorer som påverkar hälsan. Till följd av den senare tidens förändringar i samhället har befolkningens levnadsvanor förändrats till en mer ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, och stressen har ökat. LÄS MER