Sökning: "Maria Alderin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Alderin.

 1. 1. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet, rätten till abort och patientsäkerheten - vad väger tyngst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Labour Law; Samvetsfrihet; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om samvetsfrihet inom abortvården är ett mycket aktuellt diskussions-ämne i Sverige. Vi saknar lagregleringar på området och det är osäkert huruvida man som anställd barnmorska har rätt till samvetsfrihet. LÄS MER