Sökning: "Maria Alström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Alström.

 1. 1. What is the Real Cost of Purchasing? - A comparison between purchasing offshore and purchasing nearshore

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Johannes Gustafsson; Maria Alström; [2017]
  Nyckelord :cost management; nearshore; offshore; purchasing management; risk management; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The product price given when producing offshore is not the entire truth and more companies decide to move their offshore production nearshore (Stentoft et. al, 2016). To measure the actual cost of producing many more parameters than visible costs needs to be taken account for. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär en reduktion av ränteavdraget?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Alström; [2016]
  Nyckelord :bostadspriser; imputed rent; ränteavdrag; Sverige; småhus; Business and Economics;

  Sammanfattning : En oro över snabbt stigande bostadspriser har öppnat upp debatten om reduktion av ränteavdraget i förhoppning att dämpa utvecklingen av de stigande bostadspriserna. Denna studie undersöker kostnaden att äga bostad, de ingående parametrarnas vikt med fokus på ränteavdragets påverkan. LÄS MER