Sökning: "Maria Andersson Karin Söderlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Andersson Karin Söderlund.

  1. 1. Läraren och litteraturen : Vad påverkar svensklärares litterära val till eleven?

    L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Karin Söderlund; Maria Andersson; [2008]
    Nyckelord :fictional literature; upper elementary level; teaching of Swedish; literary canon; curriculum; Skönlitteratur; högstadium; svenskundervisning; litterär kanon; styrdokument;

    Sammanfattning : Detta är en undersökning angående de faktorer som styr svensklärarnas val av skönlitteratur till elever på högstadiet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer svensklärare på högstadiet utgår från när de väljer skönlitteratur till sina elever.Undersökningen är baserad på nio kvalitativa intervjuer. LÄS MER