Sökning: "Maria Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade orden Maria Andersson.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Maria Andersson; Hanna Kakwandi; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Colitis ulcerative; Crohn disease; Life experience; Patient attitude; Adaptation; psychological;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gröna modeannonser som trovärdiga eller inte? : En kvalitativ studie som undersökerkonsumenters tolkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Andersson; Saga Bivall; Maria Rudblad; [2020]
  Nyckelord :Sustainable fashion; marketing; green marketing; consumer behaviour; interpretatio; Hållbart mode; marknadsföring; grön marknadsföring; konsumentbeteende; tolkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med konsumenternas stigande intresse för hållbara modeprodukter har den gröna marknadsföringen från fast fashion-företag ökat. Eftersom det finns uppfattningar om att modeindustrin inte relateras till hållbarhet kan modeföretags försök att nå ut tillkonsumenterna via sin gröna kommunikation uppfattas på ett felaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Andersson; Carolina Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :communication; emergency department; handoff; handover; nurse; patient; prehospital; Akutmottagning; kommunikation; patient; prehospitalt; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer brister i överrapportering från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Överrapportering är en stor riskfaktor inom vården, vårdskador hade kunnat undvikas genom informativ överrapportering. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Frode; Maria Andersson Johansson; [2020]
  Nyckelord :Care staff s experience; Dementia; End of life; Palliative care; Livets slut; Demenssjukdom; Palliativ vård; Vårdpersonalens upplevelse;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av de folksjukdomar som inte kan botas och drabbar årligen 20–24 000 personer i Sverige. Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom måste tolka beteenden och andra icke verbala signaler för god symtomlindring och i sin tur gott välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Transplanterade Patienters Upplevelse av Välmående och Mental Hälsa efter Transplantation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Maria Ohm; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Mental hälsa; organtransplantation; Systematisk litteraturstudie; Välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som väntar på en organtransplantation och som transplanteras har en lång och nära kontakt med sjuksköterskor och transplantations-koordinatorer. Svår sjukdom och väntan på ett nytt organ innebär en stor påfrestning och efter transplantationen väntar en livslång uppföljning och medicinering. LÄS MER