Sökning: "Maria Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade orden Maria Andersson.

 1. 1. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Sjöholm; Moa Nordstedt; Sofie Andersson; [2023]
  Nyckelord :Budpremie; Kvinnor; Förvärv; Styrelse; Riskaversion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket – En kvantitativ studie om kvinnors påverkan på budpremien vid företagsförvärv Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH89: Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofie Andersson, Moa Nordstedt och Sofia Sjöholm Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Budpremie, kvinnor, förvärv, styrelse, riskaversion Forskningsfråga: Påverkas budpremien vid företagsförvärv när det finns en större representation av kvinnor i styrelsen hos intressenterna? Syfte: Syftet med studien är att analysera om det finns något samband mellan storleken på budpremien vid förvärv och högre andel kvinnor i styrelsen hos intressenterna på den svenska marknaden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Trädskador : en studie om att hantera skador på träd i urbana miljöer med inplastning som skötselåtgärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrea-Maria Andersson; Helena Gredvall; [2023]
  Nyckelord :Kallus; trädvård; övervallning;

  Sammanfattning : Detta arbete har haft som avsikt att undersöka om en riktad skötselåtgärd kan förbättra träds förmåga att övervalla skador. I detta fall rörde det sig om stamskador som uppstått efter en vandaliseringsvåg på Malmö stad och Malmö kyrkogårdsförvaltnings träd under hösten 2020. LÄS MER

 3. 3. "Frihet är bättre än diktatur!" : Gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av demokrati i skolan och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Andersson; Maria Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Skoldemokrati; demokratiuppdrag; elevuppfattningar; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av skolans demokratiuppdrag samt att tolka dessa till hur skolan sköter sitt demokratiuppdrag. För att definiera skoldemokrati har vi valt att konkretisera begreppet utefter Dahls fem demokratikriterier och Deweys definition av demokrati. LÄS MER

 4. 4. Vad fick henne att ge upp sina bröst? : En litteraturstudie om kvinnors motiv till att genomgå profylaktisk mastektomi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; [2023]
  Nyckelord :ärftlig bröstcancer; profylaktisk mastektomi; genitik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen hos svenska kvinnor och utgör en stor del av dödsfall bland kvinnor. Tack vare mammografiundersökningen som erbjuds frivilligt och gratis till alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år samt förebyggande operativa behandlingar överlever dock många. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledarens arbete med att förebygga könstraditionella gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Janet Linderos; Maria Andersson; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieval; normkritik; skolledning; studie- och yrkesvägledning; traditionella könsmönster.;

  Sammanfattning : Forskning visar att normer och strukturer har stor påverkan på könsbundna studie- och yrkesval för elever inför gymnasievalet. Genom en kvalitativ metod har vi intervjuat sju studie- och yrkesvägledare på högstadiet, med syftet att undersöka vilka möjligheter och begränsningar de har i sitt arbete med att förbereda högstadieelever inför gymnasievalet. LÄS MER