Sökning: "Maria Andreasson Södertörns högskola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Andreasson Södertörns högskola.

  1. 1. Bloggen som ny marknadsföringskanal

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Martina Holm; Maria Andreasson; [2010]
    Nyckelord :Sociala medier; PR; blogg; produktplacering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER