Sökning: "Maria Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Maria Andreasson.

 1. 1. Ett fenomen - flera perspektiv : En studie kring yrkesverksammas konstruktion av individer vilka lider av samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Geritz; Hilda Andreasson; [2020]
  Nyckelord :comorbidity; addiction; mental disorder; LVM; LPT; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Hilda Andreasson & Maria Geritz Title: A phenomenon – several perspectives. A study concerning professionals’ construction of individuals suffering from co-morbidity in the form of abuse and mental illness. LÄS MER

 2. 2. Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla. : Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Bohman; Susanne Meronen Andreasson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; utomhuspedagogik; naturlära; läroplan och utemiljö.;

  Sammanfattning : Inledning Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Tänk om jag dör medan jag väntar : En intervjustudie om hur det är att vänta på en operation av aortaanerysm eller aortadissektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Lindström; Maria Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; Väntan; Omvårdnad; Aorta; Kärlkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vänta på en elektiv operation förknippas med upplevelser av depression och oro. Patienter med aortaaneurysm uttrycker att sjukdomen bidrar till begränsningar i livet, trots avsaknad av fysiska symtom. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors möte med alkoholmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Hamn; Jennie Andreasson; [2017]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; erfarenheter; möta; sjuksköterskor; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Idag uppskattas att drygt 780 000 människor lever med ett alkoholmissbruk eller beroende. Kostnaden för det svenska samhället är upp till 150 miljarder kronor under ett års tid. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av sin vardag : Tre år efter cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Andreasson; Maria Ehnberg Leffler; [2016]
  Nyckelord :barn; upplevelser; cancer; vardag; barnets perspektiv; sjuksköterska;

  Sammanfattning : I Sverige överlever de flesta av de ungefär 300 barn som årligen drabbas av cancer. Vägen till att bli frisk är lång och krävande med många och påfrestande behandlingar och biverkningar. Barnen är på förskolan som sina jämnåriga kompisar men de har andra upplevelser och erfarenheter med sig. LÄS MER