Sökning: "Maria Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Maria Andreasson.

 1. 1. Tänk om jag dör medan jag väntar : En intervjustudie om hur det är att vänta på en operation av aortaanerysm eller aortadissektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Lindström; Maria Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; Väntan; Omvårdnad; Aorta; Kärlkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vänta på en elektiv operation förknippas med upplevelser av depression och oro. Patienter med aortaaneurysm uttrycker att sjukdomen bidrar till begränsningar i livet, trots avsaknad av fysiska symtom. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors möte med alkoholmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Hamn; Jennie Andreasson; [2017]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; erfarenheter; möta; sjuksköterskor; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Idag uppskattas att drygt 780 000 människor lever med ett alkoholmissbruk eller beroende. Kostnaden för det svenska samhället är upp till 150 miljarder kronor under ett års tid. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelser av sin vardag : Tre år efter cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Andreasson; Maria Ehnberg Leffler; [2016]
  Nyckelord :barn; upplevelser; cancer; vardag; barnets perspektiv; sjuksköterska;

  Sammanfattning : I Sverige överlever de flesta av de ungefär 300 barn som årligen drabbas av cancer. Vägen till att bli frisk är lång och krävande med många och påfrestande behandlingar och biverkningar. Barnen är på förskolan som sina jämnåriga kompisar men de har andra upplevelser och erfarenheter med sig. LÄS MER

 4. 4. Lärares omdöme om och för elevers kunskapsutveckling : En innehållsanalys av skriftliga omdömen i matematik på specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Rudin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). LÄS MER

 5. 5. Revisorernas Marknadsföring : en studie om revisorernas relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Björn Andreasson; Maria Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Auditing; auditor independence; relationship marketing; friendship; creditor; profession-independence; auditing arena; Revision; revisorns oberoende; relationsmarknadsföring; vänskap; kreditgivare; profession-independence; revisionsarenan;

  Sammanfattning : Relationsmarknadsföring används allt mer av revisorer för att behålla klienter. Eftersom relationsmarknadsföring kan leda till vänskap och eftersom vänskap försvårar revisorns oberoende kan detta påverka hur revisorsyrket uppfattas. LÄS MER