Sökning: "Maria Ankarlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Ankarlund.

 1. 1. KALLDUSCH ELLER INTE? En studie av vilka faktorer som påverkar nyblivna lärares start i arbetslivet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Ankarlund; [2019-05-08]
  Nyckelord :Nyblivna lärare; lärarutbildning; första arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studies syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar nyutexamineradelärares start i yrket. Med utgångspunkt i tre frågor, hur nyblivna lärare upplever sig hablivit förberedda från universitetet, hur första arbetsplatsen tagit emot dem och hur dennyutexaminerade läraren beskriver sin personliga förförståelse av yrket, har enintervjustudie med fyra relativt nyblivna lärare genomförts. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i skolverksamhet : En analys om en grupp pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Ankarlund; [2017]
  Nyckelord :inclusion; neuropsychiatric disability; teaching strategies; business learning; inkludering; neuropsykiatriska funktionshinder; undervisningsstrategier; verksamhetslärande;

  Sammanfattning : Inkludering är ett begrepp vilket kan antyda individens gemenskap med andra människor, en gemenskap baserad på upplevd ömsesidighet och delaktighet. Inkluderad kan även antyda att någon eller något ingår i en kontext, exempelvis att eleven är en del av gruppen eller att momsen är inkluderad i priset. LÄS MER