Sökning: "Maria Anneli Theres Löhr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Anneli Theres Löhr.

 1. 1. Mångfaldsarbete - en strategi i organisationen?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Ekenberg; Karolin Skoug; Maria Anneli Theres Löhr; [2009]
  Nyckelord :mångfald; strategi; ledarskap; organisationsstruktur; human resource management; organisationskultur; okunskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Vi har genom våra studier kunnat se en tendens att mångfald ofta betraktas som något lite opåtagligt som det inte finns något direkt klart mål med eller någon ansvarig för. Mångfald är också något som måste konkurrera med andra delar och områden i en verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Thank you for dining with us! En fallstudie av mystery dining på O`Learys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Andersson; Cecilia Karlemark; Maria Anneli Theres Löhr; [2009]
  Nyckelord :kvalitet; servicekvalitet; kvalitetsarbete; o`learys; mystery dining; mystery shopping; utbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Thank you for dining with us! En fallstudier av mystery dining på O`Learys Författare: Maria Andersson, Cecilia Karlemark och Maria Löhr Handledare: Jörgen Eksell och Veronica Åberg Nyckelord: Kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, O´Learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning. Problem: Kvalitet i ett serviceföretag går endast att mäta i vissa avseenden. LÄS MER