Sökning: "Maria Barikan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Barikan.

 1. 1. Kommunikation och samarbete melllan beställare och entrepenör

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lina Samir; Maria Barikan; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med det ökade bostadsbehovet i landet ökar behovet av nybyggda bostäder. För att kunna effektivisera bostadsbyggandet är det av värde att förbättra byggprocessen. Med förbättring avses kommunikation och samarbete mellan beställare och entreprenör som vidare kan leda till tids- och kostnadseffektivisering. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och samarbete mellanbeställare och entreprenör

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Maria Barikan; Lina Samir; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med det ökade bostadsbehovet i landet ökar behovet av nybyggda bostäder. För att kunna effektivisera bostadsbyggandet är det av värde att förbättra byggprocessen. Med förbättring avses kommunikation och samarbete mellan beställare och entreprenör som vidare kan leda till tids- och kostnadseffektivisering. LÄS MER