Sökning: "Maria Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Maria Berg.

 1. 1. Från möjlighet till tvång? : Biståndshandläggarnas upplevelser av förändringar i tillämpningen av kvarboendeprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Karin Berg; Maria Kalliokoski; [2019]
  Nyckelord :remain living principle; discretion; older people; case makers; kvarboendeprincipen; handlingsutrymme; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to. We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people according to Socialtjänstlagen. LÄS MER

 2. 2. Vem ska ge mig stöd, uppmuntran och kärlek? : En litteraturstudie om att leva i en parrelation med någon som har Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edith Berg; Maria Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Alzheimer s; experience; roles; spouse; Alzheimers; partner; roller; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige och kallas även för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen har stor påverkan på livet och vardagen både för den drabbade och för de anhöriga. Syfte: Syftet var att belysa en partners upplevelse av att leva i en parrelation med en person som har Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Planning for Sustainable Urban Freight Transport : A Comparative Study of Measures to Reduce Carbon Emissions from Last Mile Transport in Oslo and Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kristine Bull Sletholt; Maria Berg Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable urban freight transport; stakeholders; carbon emissions; urban planning; logistics systems;

  Sammanfattning : There is a need to reduce global carbon emissions in order to limit climate change, especially from the transport sector, as it contributes to a large share of these emissions. This thesis explores carbon emissions from urban freight transport in Oslo, Norway, and Stockholm, Sweden, and the measures and strategies that have been implemented in accordance with the municipalities’ targets. LÄS MER

 4. 4. Man hör ju inte vad de sjunger - att arbeta med text vid instudering och interpretation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Ingemarsson Berg; [2018-07-31]
  Nyckelord :Kör; Text; Sång; Instudering; Interpretation; Vokalteknik; Dirigering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Why do we sing together and howcome the weekly rehearsal with the chorus is of suchimportance to singers? In every culture all over the world there is music, and music is aworldwide language that makes it possible to communicate even if we don’t speak the actuallanguage. But what is the difference with instrumental and vocal music? Of course, in vocalmusic we have the text. LÄS MER

 5. 5. Teknik? Nja, det beror på hur väl vi städat.. : Inter-aktioner ger intra-aktioner mening

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Löfmark; Maria Berg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; inter-aktion; intra-aktion; meningsskapande; posthumanism; teknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka synliggörande av teknik och vilka möjligheter barnen ges till att utveckla sin förståelse för teknik i förskoleverksamheten. Studien är även avsedd att synliggöra vilken betydelse pedagogers kunskaper och medvetenhet kring teknik har samt hur detta påverkar val av teknikrelaterat material. LÄS MER