Sökning: "Maria Bergdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Bergdahl.

 1. 1. Using the counterselectable marker pheS* to study the excision rate and excision patterns of the pathogenicity island of Enterococcus faecalis V583

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Bergdahl; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Enterococcus genus consists of natural members of the gastrointestinal tract but they are also opportunistic pathogens. They are a common cause of urinary tract infections but can also cause sepsis and other infections. Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium are the most abundant in clinical specimens. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Bergdahl; Mathilda Johanberg; [2008-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I april i år lämnade det före detta justitierådet Bo Svensson in denutredning till justitieministern som gjorts på uppdrag av regeringen och som rör reglerna omrevision. I utredningen föreslås att Sverige skall utnyttja möjligheten att genom EG-rättenundanta mindre bolag från revisionsplikten. LÄS MER

 3. 3. REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Maria Bergdahl; Therese Eriksson; Johanna Ottosson; [2007]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Beslutsunderlag; Små företag; Bank;

  Sammanfattning : Den nya regeringen signalerade tidigt att de hade bestämt sig – revisionsplikten ska tas bort för de minsta företagen. Just nu arbetar en utredning med att komma fram till vilka företag inskränkningen av revisionsplikten ska omfatta, om det krävs kompletterande åtgärder samt hur det har gått i Danmark och Finland där man nyligen har avskaffat revisionsplikten. LÄS MER