Sökning: "Maria Bergendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Bergendahl.

  1. 1. för att förstå tänker jag på arabiska Arabisktalande barns möte med litteraturen i skolbiblioteket, en intervjustudie med åttaåringar och elvaåringar

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Maria Bergendahl; Elisabet Niskakari; [2006]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to the increase knowledge and understanding of the meeting between children with Arabian as native language and a Swedish school library. The study is made as a qualitative investigation built on interviews with eight-year-olds and eleven-year-olds. Only the childrens needs and views are considered. LÄS MER