Sökning: "Maria Bergendorff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Bergendorff.

 1. 1. Leksakernas syfte i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Axelsson; Maria Bergendorff; [2019]
  Nyckelord :Fantasi; Genus; Kreativitet; Leksaker; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra leksakernas betydelse i förskolan och hur de kan främja lärandets gång hos barn. Enligt vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen är den fria leken ett stort begrepp som tar upp mycket tid i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Banking soundness in the European Union : - The impact of the capital requirements regulation

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ida Bergendorff; Maria Osbäck; [2017]
  Nyckelord :CAMELS; capital requirements; European Union; bank stability;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the report is to investigate the impact of the capital requirements launched by the European Commission in the CRD IV package, using accounting proxies for the CAMELS rating system. By using financial ratios as proxies for the CAMELS variables (capital, assets, management, earnings, liquidity and sensitivity), changes in the financial soundness in Europe can be detected and the impact of the new capital requirements can be understood. LÄS MER