Sökning: "Maria Bertilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Bertilsson.

 1. 1. How to create loyal visitors in hotel businesses

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Bertilsson; Björn Persson; [2011]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; Organizational factors; loyalty; business traveler;

  Sammanfattning : The purpose of this research paper is to provide an understanding for organizational factors effect on Customer Relationship Management (CRM) in the hotel business and then investigate CRM activities effect on loyalty among business travelers. An analysis of 163 questionnaires gathered from hotels in Sweden resulted in two main findings. LÄS MER

 2. 2. Schemalagd livskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Helen Nilsson; Maria Bertilsson; [2011]
  Nyckelord :Värdegrunden; Livskunskap; SET; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att synliggöra hur värdegrundsarbetet påverkas av schemalagd livskunskap. Vi har även valt att studera huruvida arbetsmetoden SET, social och emotionell träning, kan likställas med ämnet livskunskap. Detta har vi gjort genom att använda en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. How may I help you? : a study of salespoeple behavior influencing customer satisfaction of service

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Bertilsson; Michael Ho; [2010]
  Nyckelord :salesperson’s behavior; customer orientation; market orientation; customer satisfaction of service; retail sector;

  Sammanfattning : Through the years customer orientation is an area of marketing that has received much attention. One of the key aspects of customer orientation is the “ability of the salespeople to help their customers”. There has been research on how salesperson’s behavior influences customer orientation. LÄS MER

 4. 4. Semesterns positiva effekter på arbetet – En kvalitativ studie om faktorer som är betydelsefulla i arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Bertilsson; Sarah Thaysen; [2008]
  Nyckelord :Semester; Semesterersättare; Arbetsbörda Ansvar; Kontroll; Trivsel;

  Sammanfattning : Semester är en tid som är avsatt för återhämtning och det är viktigt att individer får denna återhämtning under sin semester. Syftet med denna rapport är att undersöka de positiva effekterna i arbetet av semester och varaktigheten av dessa effekter. LÄS MER

 5. 5. ”Var är haren?!” - musik som pedagogiskt redskap i en förskola där majoriteten av barnen har annat modersmål än svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Erik Bertilsson; Maria Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder musikaliska uttrycksmedel i arbetet med barn som har annat modersmål än svenska, samt hur barn spontant använder sig musiska uttrycksmedel i lek. De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i Vygotskijs sociokulturella lärandeperspektiv, Björkvolds syn på den musiska människan samt Uddéns teorier om musisk kommunikation och musisk pedagogik. LÄS MER