Sökning: "Maria Bjureen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Bjureen.

  1. 1. SPRÅKUTVECKLINGEN HOS BARN OCH UNGDOMAR MED UNILATERAL HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Maria Bjureen; [2017-06-12]
    Nyckelord :Barn; ungdomar; unilateral hörselnedsättning; språkutveckling;

    Sammanfattning : AbstractEssay/Thesis:Scientific thesis, 15 hpProgram and/or course:Programme in Audiology, AUD 620Level:First CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Traci FlynnExaminer:André SadeghiReport No:xx (not to be filled in by the student/students)Keyword:Children, adolescents, unilateral hearing loss, language developmentBackground:Amplification helps minimise the negative effects on the language development. Universal screening of hearing aids in identifying hearing loss earlier in life. LÄS MER