Sökning: "Maria Blind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Blind.

 1. 1. A Digital Dark Now? : Digital Information Loss at Three Archives in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anna-Maria Underhill; Arrick Underhill; [2016]
  Nyckelord :archive; information; digital preservation; digital archives; electronic archives; e-archive; future archives; electronic records; internet archive; long-term digital preservation; digital dark age; information loss; risk assessment; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine digital information loss at three Swedish archives. Digital preservation is a complex issue and something most archival institutions struggle with today. LÄS MER

 2. 2. Lärdom och fostran : En vägledning till skolarkiven på landsarkivet i Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ina-Maria Jansson; [2011]
  Nyckelord :lärarutbildning; skoldisciplin; skolinspektörer; skolor; specialskolor; ungdomsvårdsskolor;

  Sammanfattning : The Regional State Archive in Uppsala [Landsarkivet i Uppsala] has several archives left from various types of educational institutions in the counties of Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland and Örebro. This archiv-al guide reveals the main content of some of the school archives. LÄS MER

 3. 3. Human echolocation : The effect of object size, distance and auditory angle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Rådsten-Ekman; [2008]
  Nyckelord :human echolocation; effect of object size; distans; auditory angle;

  Sammanfattning : Both blind and sighted persons may use echoes for detecting objects.The effect of object size on echolocation was tested in a listeningexperiment with 15 sighted participants. Noise burst of 500-ms weregenerated and recorded in an ordinary room, with and without areflecting object. The diameter of the reflecting object was 0. LÄS MER