Sökning: "Maria Breyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Breyer.

  1. 1. Hjälp som skaver : En studie om rådande förutsättningar för arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Emma Edling; Maria Breyer; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore and to analyse the preconditions for the social work with intimate partner violence among the LGBTQ population and to explore theoretical frameworks professionals use to explain such violence. The study is based on qualitative semi-structured interviews with five professionals working in different organizations connected to the LGBTQ community. LÄS MER