Sökning: "Maria Brodén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Brodén.

 1. 1. Vem är du? Vem är jag? Levande charader : Ett försök till att synliggöra en konstnärlig forskningsprocess samt de dolda kunskaperna som tillkommer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Maria Brodén; [2014]
  Nyckelord :konstnärlig forskning; autoetnografi; bildpedagogik; erfarenhetsförnimmelse; erfarenhetsinnehåll; diskurser; implicit kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musik som en länk mellan människor : En studie om kantorers förhållningssätt till populärmusik vid förrättningar i Svenska kyrkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Sanna Maria Brodén; Helena Larsson; [2012]
  Nyckelord :kantorer; förrättning; populärmusik; Svenska kyrkan; identitet;

  Sammanfattning : Författare: Sanna Maria Brodén & Helena Larsson Titel: Musik som en länk mellan människor – en studie om kantorers förhållningssätt till populärmusik vid förrättningar i Svenska kyrkan Title: Music as a link between people – a study of cantors approach to popular music at the ceremonies of the Church of Sweden Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kantorer inom Svenska kyrkan förhåller sig till populärmusik under förrättningar. Studien tar upp hur kantorer hanterar populärmusik och hur den påverkar deras arbetssituation. LÄS MER