Sökning: "Maria Crusner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Crusner.

  1. 1. Funktioner för förbättrad träning : En kvalitativ studie om Quantified-selfers uppfattning och erfarenheter kring beteendeförändring i Runkeeper

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

    Författare :Maria Crusner; [2016]
    Nyckelord :Quantified-self; fitnessapplication; Runkeeper; behavior change; functions; Quantified-self; träningsapplikation; Runkeeper; beteendeförändring; funktioner;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how fitness applications should be designed to help Quantified-selfers to change a behavior. This was investigated by interviewing users of the fitness-tracking application Runkeeper, and focused on users experiences, how they use it and in what way their behavior has changed. LÄS MER