Sökning: "Maria Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maria Dahl.

 1. 1. "Barnen kan inte prata för sig själv utan vi måste vara deras röst" : En studie om förskollärares uppfattning och upplevelser kring barn som far illa i sin hemmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sandström; Viktoria Dahl; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anmälningsskyldighet; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om förskollärares arbete med barn som far illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. De forskningsfrågor som ligger till grund till denna studie är: hur upplever förskollärare anmälningsskyldigheten och hur går processen till, hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa samt vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra detta arbete? Anledningen till varför vi valde detta område var att vi fann det skrämmande att det finns ett stort mörkertal bland barn som far illa enligt forskning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta hos och smärtskattning av barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mårten Dahl; Durita Maria Olsen; [2016]
  Nyckelord :Paediatric pain; pain assessment; nurses attitudes; nurses knowledge; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning påverkar kvaliteten på de insattser som barn får. Ny forskning visar att sjuksköterskor som jobbar med barn i några fall har bristande kunskaper och negativa attityder avseende ämnet. LÄS MER

 3. 3. Fri lek i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Dahl; Roland Englesson; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; fri tid; fritidshem; fritidspedagog; institutioner; lek; proximal utvecklingszon; samvarokompetens;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar ämnet fri lek under den fria tiden på fritidshem. Syftet med arbetet var att få mer kännedom om hur barn på två fritidshem lekte och samspelade med varandra i ett lärande, samt hur fritidspedagogerna såg och förhöll sig till barnens lek under den fria tiden. LÄS MER

 4. 4. A Green Belt of synergies : a study on the implementation of a contemporary Green Belt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Bergvall; Elin Dahl; [2015]
  Nyckelord :Green Belt; informal settlement; urban growth; urban planning; green structure;

  Sammanfattning : The prevailing urban migration is a worldwide process. This results in growing cities and a diminishing proportion of people living in the countryside. As the urbanization continues a large amount of the world’s population is expected to live in urban settlements of informal character by 2050. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av ny teknik på en sjukhusmottagning

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Maria Dahl; Cecilia Ekholm; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER