Sökning: "Maria Drewitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Drewitz.

  1. 1. Jag är inte bara kvinna längre utan också mamma-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av att bli mamma

    Magister-uppsats,

    Författare :Anna Bergman; Maria Drewitz; [2012-12-04]
    Nyckelord :experiences; mediainfluence motherhood; primiparas; social support; transition;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att bli mamma innebär en stor omställning vilket kan beskrivas som en transition. Kvinnans liv förändras på många sätt i och med att hon har ett nytt liv att ta hand om. LÄS MER