Sökning: "Maria Ekberg Leo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Ekberg Leo.

  1. 1. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
    Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

    Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER