Sökning: "Maria Ekstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Maria Ekstrand.

 1. 1. Med motivation skapas effektiva krisövningar : En intervjustudie om säkerhetssamordnares upplevelser av övningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Ekstrand; Maria Ståhle; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Implications of Change Management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Hultberg; Sally Tammisto; Maria Ekstrand; Karl Ågren; [2018]
  Nyckelord :Change management; change process; Shape 2020; Shape Share; Business and Economics;

  Sammanfattning : Date of Seminar: 2018.01. LÄS MER

 3. 3. "Möjligheter och utmaningar : - En kvantitativ innehållsanalys av hur media skildrar  regeringspartier och stödpartier.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :stödpartier; regeringspartier; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; parlamentarism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur stödpartier och regeringspartier skildras i media. Ett syfte som baseras på att media utgör en viktig informationskälla som möjliggör för väljarnas demokratiska ansvarsutkrävande. LÄS MER

 4. 4. "Vi har det medicinska och de har omvårdnaden" En studie av sjuksköterskans praktik i specialiserad palliativ hemsjukvård ur ett sociologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Margrethe van der Schaaf; Maria Rosberg; Frida Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; omvårdnad; specialiserad palliativ hemsjukvård; sjuksköterskans praktik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Skåne utför multiprofessionella team specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Sjuksköterskans roll i palliativ vård har beskrivits som relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. Men mer kunskap om sjuksköterskans handlingar och vad som påverkar dessa behövs. LÄS MER

 5. 5. Nätjournalen : Läkares perspektiv på en journal i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Ekstrand; [2016]
  Nyckelord :Nätjournalen; läkare; professionalism; patientinflytande;

  Sammanfattning : Att ge patienter möjlighet att ta del av sin journal på nätet är en växande trend i Sverige. Först ut att införa nätjournaler var Landstinget i Uppsala län, när de lanserade tjänsten "Mina journaler online"år 2012. LÄS MER