Sökning: "Maria Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Maria Engström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i palliativ vård : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maja Engström; Maria Mohammad Kabir; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenhet; palliativ vård; äldre; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten och lidande genom att behandla och förhindra symtom istället för sjukdomar i sig. Den äldre populationen står för höga procent i behovet av palliativ vård och sjuksköterskan ses som nyckelaktörer i vårdandet. LÄS MER

 2. 2. Hur utformas pedagogiska insatser vid matematikångest i mellan- och högstadiet? Några lärares tankar kring matematikångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Renée Helgestad; Maria Strömqvist; [2020]
  Nyckelord :Föräldrapåverkan; Matematiklärare; Matematikångest; Oro; Sociala relationer; Ångest;

  Sammanfattning : Matematikångest är ett utbrett problem bland elever runt om i världen, troligtvis även här i Sverige (Engström, 2015). Matematikångest börjar av olika orsaker utvecklas väldigt tidigt under skolåren, men blir mer synlig då kraven på elevens kunskaper ökar (Karlsson, 2019). LÄS MER

 3. 3. Impact of social threats and their effect on organizational change process efficiency

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Engström Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Change process; social threats; SCARF; change management;

  Sammanfattning : The human brain is sensitive to threat. Loss in Status, Certainty, Autonomy, Relatedness and Fairness – SCARF – is considered threatening. Threat creates a stress response and stress impairs cognitive functions as problem-solving, decision-making, learning and emotional control. LÄS MER

 4. 4. "KANSKE INTE JAG" : Mäns syn på destruktiva maskulinitetsnormer och arbete för jämställdhet mellan könen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Maria Engström; [2018]
  Nyckelord :Destruktiva maskulinitetsnormer; maskulinitet; jämställdhet; män; män mot maskulinitetsnormer; genus; fenomenologi; narrativanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Idag lägger vi varje barn under förstoringsglas” -En kvalitativ studie om den pedagogiska måltiden över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Engström; Maria Kwaśniewska; [2017]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; matvanor; förskola; måltidspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka pedagogers syn på och upplevelser av den pedagogiska måltiden i förskolan över tid. Det teoretiska perspektiv vi har valt är Michel Foucaults makt- och styrningstekniker. Detta för att synliggöra de bakomliggande strukturer som påverkar och styr den pedagogiska måltiden. LÄS MER