Sökning: "Maria Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Maria Ericsson.

 1. 1. Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Annie Ericsson; Martyna Maria Wilczynska; [2021]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; konsumentattityder; digital köpprocess; digitala plattformar; the tricomponent attitude-modellen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al. LÄS MER

 2. 2. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER

 3. 3. Grammatikens betydelse i SFI-undervisningen utifrån ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maria Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska för invandrare; SFI; grammatik; samsyn;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att lyfta fram och uppmärksamma en viktig del av SFI-undervisningen – samsynen kring grammatikens betydelse i undervisningen. Krashens olika teorier gällande grammatikens inlärning har delvis utgjort grunden för undersökningen. LÄS MER

 4. 4. ”Inte heller jag dömer dig” : En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Carl Eric Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Bible; New testament; The Gospel of John; Gospel of John; Pericope Adulterae; The Woman Caught in Adultery; NRSV; Women in the gospel; Bibeln; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Äktenskapsbryterskan; Kvinnan vid Sykars brunn; Maria från Magdala; Bibel 2000; Karaktärisering; Kvinnan i Johannesevangeliet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks olika teorier kring ursprunget av perikopen om äktenskapsbryterskan som återfinns i Johannesevangeliet 7:53-8:11. I relation till detta undersöks också hur kvinnan porträtteras i Johannesevangeliet. LÄS MER

 5. 5. Sjunga och dansa matematik : En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Maria Ericsson; [2019]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; integration; mönster; taluppfattning; transdisciplinärt perspektiv;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. LÄS MER