Sökning: "Maria Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Maria Eriksson.

 1. 1. "Det hade kanske kunnat bli bra": En kvalitativ analys av behandlingsmisslyckanden i KBT respektive PDT för paniksyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Livia Sofia Maria Eriksson; Linda Terstad; [2023]
  Nyckelord :Panic control treatment; Panic focused psychodynamic psychotherapy; patient experiences; method deficiencie; reflexive thematic analysis; patientupplevelser; metodbrister; reflexiv tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska upplevda metodbrister hos patienter som inte blivit hjälpta av Panic Control Treatment (PCT) respektive Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). Studiens urval var en del av projektet POSE, Psychotherapy outcome and self-selection effects for panic disorder, och bestod av 20 patienter med diagnosen panikångestsyndrom med eller utan agorafobi. LÄS MER

 2. 2. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 3. 3. Människors inställning till fiskvälfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Eriksson; [2022]
  Nyckelord :attityd; konsumentmakt; djurvälfärd; djurskydd; bedövning; slakt; fiske;

  Sammanfattning : Animal welfare is a question of increasing importance for consumers around the world. Consumers’ attitudes toward animals are important drivers when it comes to safeguarding factors in the welfare of farm animals. Fish is an animal that man benefits from in several ways. LÄS MER

 4. 4. Internationella legender : En studie om svenska industriföretags verksamhet i Malaysia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Ullgren; Gustav Eriksson; [2022]
  Nyckelord :The revised Uppsala model; CAGE-distance framework; ABB; Sandvik; Scania; Volvo Cars; Malaysia; Psychic distance; Networks; Culture; Den reviderade Uppsalamodellen; CAGE-ramverket; ABB; Sandvik; Scania; Volvo Cars; Malaysia; Psykiskt avstånd; Nätverk; Kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur svenska industriföretag kan arbeta på en utländsk marknad för att ta sig runt det psykiska avståndet. Detta har gjorts genom att titta på hur ABB, Sandvik, Scania och Volvo Cars arbetar i Malaysia med nätverk och olika åtgärder för att hantera skillnader mellan länderna. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en dynamisk struktur : Framtagandet av en projektmodell för att främja en innovativ landsbygdsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna-Maria Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Duveds Framtid; project methodology; project model; project improvement; rural development; TQM; quality; Duveds Framtid; kvalitet; landsbygdsutveckling; projektmetodik; projektmodell; projektförbättring; TQM;

  Sammanfattning : Denna deduktiva fallstudie har genomförts på företaget Duveds Framtid AB som arbetar med hållbar och innovativ landsbygdsutveckling. Företaget arbetar i projektform utan en specifik projektmodell. I nuläget är processen för projekt förankrat i två individer i stället för i en projektmodell. LÄS MER