Sökning: "Maria Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Maria Eriksson.

 1. 1. Vad är en bra teater audition?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Katerina Pavlou; [2020-06-18]
  Nyckelord :teater; audition; rollsättare; scenskolan; Cia Eriksson; Isak Nordström; Vilgot Paulsen; Benoit Malmberg; Patrik Franke; Maria Weisby;

  Sammanfattning : Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition.Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa?Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Effect of birch in CLT elements : An investigation of how introducing birch effects the strength properties of CLT elements

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Richard Eriksson; Maria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, material properties for a CLT element have been examined with regard to the structure of theelement and its content of different types of wood. The focus has been on how Birch affects the properties,since its properties in shear are much better compared to the commonly used pine and spruce. LÄS MER

 4. 4. Robotdjur som omvårdnadsintervention - i samband med beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Eriksson; Dana Jansson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; robotdjur; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Demenssjukdom är en kronisk sjukdom och idag finns ännu inget botemedel. Behandling syftar till att lindra symtom för att skapa en meningsfull vardag samt främja god livskvalitet. Beteendemässiga och psykologiska symtom är vanligt förekommande vid demenssjukdom (BPSD). LÄS MER

 5. 5. Kvinnors kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om fyra kvinnors upplevelser av motmakt, frigörelse och upprättelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Gina Eriksson; Maria Tømmervold; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; oppression; honor; women’s oppression; violence; Hedersrelaterat våld; förtryck; heder; kvinnoförtryck; våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. LÄS MER