Sökning: "Maria Ernstsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Ernstsson.

  1. 1. Att låta hoppet leva - en litteraturstudie om hur hoppet kan påverkas hos vuxna patienter med cancer

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Edyta Arnoldsson; Maria Ernstsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av cancer kan innebära en chock och många hamnar i en tillfällig kris. Diagnosen kan väcka många känslor som kan vara svåra att hantera. Känslan av hopp kan hos en svårt sjuk människa bli försvagad men genom att ge den näring kan hoppet återvända. LÄS MER