Sökning: "Maria Fahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Fahlgren.

 1. 1. The first study of the micro-fauna of middle Cambrian olistoliths in the Argentine Precordillera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Fahlgren; Maria Tranvik; [2015]
  Nyckelord :Olistolith; Burgess Shale-type preservation; middle Cambrian; Precordillera; Micropaleontology;

  Sammanfattning : This study implies a survey of a somewhat unexplored Cambrian carbonate formation in the Argentine Precordillera (AP) located in western Argentina, close to the city of San José de Jáchal. The carbonate platform of the AP is a unique piece of the South American geology and is in this study partly surveyed and compared with the Stephen Formation of northern Canada, a middle Cambrian unit renowned for its contents of exceptionally well preserved soft bodied fossils named the Burgess Shale biota. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga och minska risken för fallskador på särskild boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Maria Fahlgren; Elisabeth Persson; [2008]
  Nyckelord :Fall prevention; nursing; older people; Fallprevention; omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är vanligt och kan leda till höftfrakturer och ett tidigare behov av särskiltboende. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska vara en självklar deli all vård och behandling. LÄS MER