Sökning: "Maria Fahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Fahlström.

 1. 1. Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap : Relationen mellan planering och nyttjande av inomhuslokaler på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Fahlström; [2018]
  Nyckelord :förskola; inomhuslokal; lärandemiljö; naturvetenskap; utforskande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ premises are planned and how they are used. The study focusing on learning enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of semistructured interviews. LÄS MER

 2. 2. Vilken plats har Tekniken i undervisningen? : En enkätstudie av 21 kommunala skolor i årskurserna 4-6.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ann-Christine Fahlström; Maria Johansson; [2007]
  Nyckelord :Teknik; teknikämne; teknikundervisning; fortbildning; styrdokument; strävansmål; uppnåendemål;

  Sammanfattning : Vi har förvånats över att inte ha stött på ämnet Teknik under vår verksamhetsförlagda utbildning. För att undersöka om detta är en tillfällighet eller om teknikämnet har en undanskymd plats i undervisningen beslutade vi oss för att göra en enkätstudie bland teknikansvariga lärare i ett utvalt område. LÄS MER