Sökning: "Maria Fajersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Fajersson.

 1. 1. Komponentavskrivningar - Normgivarens motiv till införande och företagens incitament till efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mona Al Azzawi; Maria Fajersson; Emilie Nord; [2014]
  Nyckelord :Komponentavskrivningar; K3; fastighetsbranschen; intressentteori; agentteori; positiv redovisningsteori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan. Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av regelförändringen som undersöks. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av redskap för tillverkning av majsmjöl i Muthumba

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maria Fajersson; [2012]
  Nyckelord :Agriculture; developing countries; Muthumba; Malawi; maize flour.; Jordbruk; u-land; Muthumba; Malawi; majsmjöl;

  Sammanfattning : Följande uppsats redogör för ett produktutvecklingsprojekt som har resulterat i ett förslag till ett handredskap för framställning av majsmjöl, tänkt att användas av kvinnorna i Malawi. Dock har det huvudsakliga fokuset i projektet varit metoder för produktutveckling för utvecklingsländer. LÄS MER