Sökning: "Maria Falkö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Falkö.

 1. 1. Attraktiva boendemiljöer och effekterna av en infrastrukturinvestering : en kvalitativ fallstudie

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Falkö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför odla i staden? : En kvalitativ intervjustudie om urban odling utförd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Falkö; [2013]
  Nyckelord :urban odling; motiv till urban odling; urban odling i Uppsala;

  Sammanfattning : .... LÄS MER