Sökning: "Maria Fernandes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Fernandes.

 1. 1. Finns det samband mellan hur ofta F-3 elever spenderar fritid utomhus och engagemang vid NO-undervisning utomhus?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Fernandes Elin-Maria; [2021]
  Nyckelord :engagemang; F-3; fritid utomhus; NO-undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att studera om det finns någon koppling mellan hur ofta eleverna spenderar sin fritid utomhus och engagemang vid NO-lektioner utomhus. Vidare var det övergripande syftet att genom studien bidra med reflekterande tankar kring skolans roll för att stimulera elevernas naturkontakt och känsla för naturen. LÄS MER

 2. 2. Ingen är större en gruppen. En studie om fotbollshuliganer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete;

  Författare :Maria Fernandes; Lina Börjesson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER