Sökning: "Maria Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Maria Fredriksson.

 1. 1. Tidig undervisning i svenska - likheter och skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Maria Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra likheter och skillnader i svenskundervisningen mellan förskoleklass och årskurs ett.Jag vill även ta reda på hur progressionen ser ut. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att möta barn som anhöriga inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Fredriksson; Hamideh Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :barn som anhöriga; sjuksköterskans upplevelse; palliativ vård;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor inom den palliativa vården möter ständigt anhöriga och barn som anhöriga. Barn som har en svårt sjuk förälder i det palliativa skedet är i stort behov av stöd och information. Det ligger på sjuksköterskans ansvarsområde att vara en samtalspartner och att arbeta utifrån ett etiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Att inte vara som alla andra : en litteraturstudie om ungdomar med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Tellebo; Sophie Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Ungdomar; Diabetes typ 1; Attityd till sjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar ungdomar. I Sverige lever cirka 50 000 med diabetes typ 1, varav ungefär 7000 är barn och ungdomar. Sjukdomen debuterar vanligtvis i ungdomsåren, samtidigt som ungdomarna genomgår en snabb utvecklingskurva och kämpar med att finna sin egna identitet. LÄS MER

 4. 4. Tysta barn i förskolan : om ångest och förutsättningar för utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Andersson; Anna Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Engagemang; Förskola; Förutsättningar; Kunskap; Oroliga; Samsyn; Samverkan; Tysta; Utbildning; Ångest; Ängsliga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa barn som är tysta, oroliga och ängsliga, och dess koppling till ångest. Dessa barn löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap då de inte får tillräckligt med uppmärksamhet och stöd i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Fin- eller fulmedier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ivarson; Emma Holmsen; Julia Fredriksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :förtroende; medieförtroende; trovärdighet; varumärke; varumärkestrovärdighet; Aftonbladet; Dagens Nyheter; fin- och fulmedia; trust; trust in media; credibility; brand; brand credibility; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : This study explores how the brand of a newspaper affects the perception of credibility for the content in the article. The idea was to compare a morning paper which the audience generally has a bigger trust in with a tabloid paper that is often perceived as less credible. LÄS MER