Sökning: "Maria Fridholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Fridholm.

 1. 1. Food traceability system for Swedish origin food items : an assessment of the application “våga fråga - få en bonde på köpet” from a farmer perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Fridholm; [2014]
  Nyckelord :Bonde På Köpet; brand; LRF; traceability; Swedish origin;

  Sammanfattning : In June 2013 a debate concerning the consumers’ right to a label of origin on food packages was held in the Swedish parliament (www, Riksdagen, 2014). The debate was sparked by some food scandals where labelling was falsely used, claiming something that was not true – the horse-meat scandal, frozen strawberries infected by Hepatitis A, pork sold as beef, etc. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt i lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Fridholm; Amanda Reneby; [2012]
  Nyckelord :tillväxt; tillväxthinder; diversifiering; lantbruk;

  Sammanfattning : En fjärdedel av lantbruksföretagen klassas som tillväxtföretag och ingen av produktionsgrenarna växtodling, griskött, nötkött eller mjölk når sådan lönsamhet att det på lång sikt bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Den låga tillväxten kan på lång sikt innebära att alternativ sysselsättning blir intressant för många lantbruksföretag, samt att intresset att ta över vid generationsskifte minskar. LÄS MER