Sökning: "Maria Frykman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Frykman.

  1. 1. Färdigheter och förutsättningar för sjuksköterskor i mötet med patienter med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Martina Frykman; Maria Andersson; [2013]
    Nyckelord :Nurses; Patients; Clinical Competence Mental Disorders;

    Sammanfattning : Background: The definition of mental illness is characterized by a lack of management regarding mood, thoughts or behavior. It is difficult for the person to cope with everyday duties as well as relationships with other people. The study revealed that the society should take action to prevent social isolation for those with mental illness. LÄS MER