Sökning: "Maria Grönte"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Grönte.

 1. 1. Faderskap, närvaro och våld mot mödrar- beskrivningar av fäder i socialtjänstens barnavårdsutredningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Grönte; [2016]
  Nyckelord :fäder; våld; kön; socialtjänst; barnavårdsutredningar; våldsamma fäder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur fäder beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar då utredningarna aktualiserats till följd av att fadern misstänks ha våldfört sig på modern. Detta har gjorts genom att ta reda på hur fäderna är och görs närvarande i socialtjänstens barnavårdsutredningar. LÄS MER

 2. 2. ON DIFFERENT TERMS - Social work among vulnerable children in a developing country

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Beatrice Eriksson; Maria Grönte; [2011]
  Nyckelord :Antonovsky; attachment theory; BBIC; developing country; developmental-ecological theory; intervention; motivation; orphanage; orphans and vulnerable children; prevention; protection factors; risk factors; salutogenes; social work; SOC; Uganda; volunteers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to get a deeper understanding, from a Swedish context, of how you can do social work with vulnerable and orphaned children in a developing country such as Uganda. We have investigated this through the example WEBALE, an NGO working in a context where among other things HIV/AIDS, poverty and a defective social safety net have led to social problems affecting children. LÄS MER